Nieuws

Paul Bremmer, Bestuurslid BIZ, Eigenarenvereniging en Ondernemersvereniging Kalverstraat, Heiligeweg e.o.

'Je breekt je nek in de Kalverstraat, maar niemand doet wat'

Niemand lijkt verantwoordelijkheid te nemen voor het achterstallig onderhoud in de Kalverstraat, tot grote ergernis van de ondernemers, ziet Paul Bremmer, bestuurslid van BIZ.
Paul Bremmer4 november 2019, 11:03

De Kalverstraat is ongetwijfeld de bekendste en populairste winkelstraat van onze stad en misschien wel van heel Nederland. De smalle winkel- en wandelstraat tussen Dam en Muntplein is niet voor niets de laatste en duurste straat in de Nederlandse versie van het Monopolyspel.

Reservevoorraad

Maar de ondernemers zijn – met recht – boos omdat de populariteit en de aantrekkingskracht van de Kalverstraat en de Heiligeweg worden bedreigd. Er is namelijk een chronisch gebrek aan onderhoud van de bestrating. Opeenvolgende colleges, bestuurders en bestuurslagen blijven de noodzakelijke en inmiddels dringende vervanging van de bestrating maar voor zich uitschuiven.

De staat van de straat heeft niet alleen een negatief effect op de uitstraling van de straat maar zorgt inmiddels ook voor steeds meer vervelende en gevaarlijke situaties en ongelukken. Tussentijds klein onderhoud heeft veel weg van pappen en nathouden en wordt dan ook nog eens bemoeilijkt doordat er geen reservevoorraad is aangehouden van de gebruikte stenen. Je verzint het niet, maar zo ligt het wel.

Brandbrief

Wij hebben opeenvolgende colleges van b. en w. en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum bij voortduring en in allerlei overleggen, gremia en schouwen gewezen op de slechte staat van de straat en aangedrongen op plannen voor en afspraken over nieuwe bestrating. Afgelopen maand nog hebben wij een brandbrief gestuurd aan het stadsbestuur, maar daar bleek geen behoefte om überhaupt te reageren.

De bestrating van de Kalverstraat dateert nog uit de vorige eeuw en die in de Heiligeweg is zelfs al een kwarteeuw oud. Intensief gebruik en groeiende bezoekersstromen hebben de bestrating in die periode uitgesleten, met alle gevolgen van dien.

Herprofilering

Bestuurders en ambtenaren zijn al jaren op de hoogte van de door ons geschetste problemen en de door ons voorgestane vernieuwing. In alle gesprekken, vergaderingen, brieven en rondleidingen hebben wij met hardnekkige vasthoudendheid en met steekhoudende argumenten gepleit voor herprofilering van beide straten. Iedereen staat erbij, kijkt ernaar, weet ervan, knikt begrijpend, lacht vriendelijk en doet vervolgens niets. Je breekt je nek in de Kalverstraat, maar het stadsbestuur kijkt de andere kant op.

Waar achterstallig onderhoud toe leidt, zien we nu aan de enkele honderden miljoenen die plots nodig zijn om kades en bruggen te redden, een operatie die een groot gat slaat in de gemeentebegroting en die bij verstandig onderhoudsbeleid veel gefaseerder had gekund. Dat krijg je ervan. Wat ons bijzonder steekt is dat er nergens en door niemand verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen. Iedereen knikt vol begrip, wijst vrolijk naar een ander en duikt.

Niets voor niets

Het is de veelbesproken en ergerlijke Amsterdamse bestuurscultuur. De ondernemers in de Kalverstraat voelen zich eerder tegengewerkt dan gesteund door hun stadsbestuur en zien – adding insult to injury – dat om hen heen Rokin, Nes en Nieuwezijds Voorburgwal wel op een kwalitatief hoog niveau zijn gebracht en worden onderhouden.

Het zou onze stadsbestuurders en het bestuur van stadsdeel Centrum sieren wanneer zij nu serieus, concreet, goed afgestemd, met mandaat en voldoende budget en goede wil met ons om tafel gaan om een concreet plan van aanpak en een planning op te stellen.

Zij zouden bij ons niet alleen veel enthousiasme en een willig oor vinden, maar ook de al eerder aangegeven bereidheid om financieel bij te dragen. Niets voor niets, dat begrijpen wij als ondernemers heel goed.

Zullen we morgen beginnen?

 

'Discussie rondom de veiligheid winkelstraten'

20-08-2017

Zie hier een overzicht van nieuwsartikelen: Winkeliers Kalverstraat willen maatregelen tegen terreurdreiging www.rtlnieuws.nl

Grote steden lopen niet warm voor relatief simpele verkeersmaatregelen om aanslagen te voorkomen. Deskundigen pleiten ervoor die wel te nemen. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan weigert tot ongenoegen van winkeliers rampalen neer te zetten aan het begin en einde van de Kalverstraat.

Bekijk het volledige artikel op www.telegraaf.nl

Amsterdam: geen extra maatregelen: parool.nl

Dit is de brief van Burgermeester van der Laan naar aanleiding van een brief van dhr. Bosch van de winkeliersvereniging Kalverstraat. Klik hier

'Zet paaltjes in Kalverstraat om aanslag te voorkomen'

07-06-2017

Ondernemers in de Kalverstraat willen dat er paaltjes worden neergezet aan het begin en eind van de winkelstraat. Dit moet het terroristen moeilijker maken een aanslag te plegen met een auto of vrachtwagen.

De ondernemersvereniging heeft een verzoek ingediend bij de gemeenteraad. Ze willen de extra veiligheidsmaatregelen omdat er in andere Europese steden al terroristen op mensenmassa's inreden. Bovendien is het erg druk in de Kalverstraat en kunnen mensen geen kant op bij een dergelijke terreuraanslag.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten eerst de ondernemers te willen antwoorden voordat er een inhoudelijke reactie komt. Wel wijst hij erop dat er sinds 2013 al een heel pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen van kracht is in de stad. 'Over de exacte aard en omvang van veiligheidsmaatregelen doen wij nooit uitspraken. Op dit moment is er geen concrete dreiging bekend.'

'Paaltjes moeten Kalverstraat veiliger maken'

07-06-2017

Door de Kalverstraat met automatische verkeerspalen ontoegankelijk te maken voor voertuigen, wordt de veiligheid van het winkelend publiek in de drukste voetgangersstraat van Nederland vergroot.

Dat denken de winkeliers en pandeigenaren van de Kalverstraat, die daartoe samen een verzoek hebben ingediend bij de gemeente. Veel van de recente aanslagen in Europa worden uitgevoerd door met een auto of vrachtwagen in te rijden op voetgangers.

Veilig
Op de London Bridge was het zelfs twee keer raak, maar ook in Berlijn en Nice vielen tientallen doden door deze tactiek. "Door de aanslagen in de bekendste winkelstraten van Europa wordt ons steeds vaker de vraag gesteld of de Kalverstraat nog wel veilig is," verklaren de winkeliers hun zorg.

Door paaltjes die omhoog en omlaag kunnen, te plaatsen aan de twee ingangen van de Kalverstraat bij de Dam en de Munt, wordt de veiligheid vergroot maar kunnen de winkels ook nog bevoorraad worden. Ook krijgt het winkelend publiek een veiliger gevoel door de palen, bepleiten de ondernemers.

"We volgen alle ontwikkelingen op de voet, ook in het buitenland" - Woordvoerder gemeente

Zichtbaar en onzichtbaar
De gemeente buigt zich over een inhoudelijke reactie op de brief van de ondernemers, maar laat in z'n algemeenheid weten dat er nooit uitspraken worden gedaan over veiligheidsmaatregelen.

"Sinds 2013 zijn allerlei zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. En we volgen alle ontwikkelingen op de voet, ook in het buitenland. Daarbij staat de gemeente in nauw contact met de NCTV en de Amsterdamse politie en het OM," aldus een woordvoerder van het stadsbestuur. "Recente aanslagen in het buitenland passen in het huidige dreigingsbeeld en benadrukken de realiteit waar alle grote steden in Europa op dit moment mee te maken hebben."